STV0000084 - Onjuiste ombinatie van mutatiesoort en verwerkingsoort van relatie of gerelateerde

4 reacties / 0 nieuw
Rob van der Pol
STV0000084 - Onjuiste ombinatie van mutatiesoort en verwerkingsoort van relatie of gerelateerde

Hallo,

Bij het valideren van BAG berichtencatalogus-berichten krijg ik de onderstaande foutmelding:

STV0000084 - Onjuiste ombinatie van mutatiesoort en verwerkingsoort van relatie of gerelateerde

Het bericht ziet er als volgt uit:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Body>
  <bgrCOG_Lk03 xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <stuurgegevens>
    <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</berichtcode>
    <zender xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <organisatie>BAG</organisatie>
     <applicatie>BAG</applicatie>
     <administratie/>
    </zender>
    <ontvanger xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <organisatie>WOZ</organisatie>
     <applicatie>WOZ</applicatie>
     <administratie/>
    </ontvanger>
    <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">5393820699698146030</referentienummer>
    <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">2013020415341200</tijdstipBericht>
    <functie xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrCOG</functie>
   </stuurgegevens>
   <vboLk01>
    <stuurgegevens>
     <berichtcode xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</berichtcode>
     <zender xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <organisatie>BAG</organisatie>
      <applicatie>BAG</applicatie>
      <administratie/>
     </zender>
     <ontvanger xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <organisatie>WOZ</organisatie>
      <applicatie>WOZ</applicatie>
      <administratie/>
     </ontvanger>
     <referentienummer xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4762418653902804217</referentienummer>
     <tijdstipBericht xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">2013020415341200</tijdstipBericht>
     <entiteittype xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</entiteittype>
    </stuurgegevens>
    <parameters>
     <mutatiesoort xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</mutatiesoort>
     <indicatorOvername xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</indicatorOvername>
    </parameters>
    <object a:verwerkingssoort="T" a:entiteittype="TGO" a:sleutelVerzendend="236735" xmlns:a="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <identificatie>5600010000236735</identificatie>
     <authentiek a:metagegeven="true">J</authentiek>
     <typering>Verblijfsobject</typering>
     <adresAanduidingGrp>
      <num.identificatie>5600200000012480</num.identificatie>
      <authentiek a:metagegeven="true">J</authentiek>
      <typering>Nummeraanduiding</typering>
      <wpl.identificatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <wpl.woonplaatsNaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <gor.identificatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <opr.identificatie xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <gor.openbareRuimteNaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <gor.straatnaam xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <aoa.postcode xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <aoa.huisnummer xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <aoa.huisletter xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <aoa.huisnummertoevoeging xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
      <ogo.locatieAanduiding xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"/>
     </adresAanduidingGrp>
     <brt.buurtCode a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <brt.buurtNaam a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <gem.gemeenteCode a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <gem.gemeenteNaam a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <wyk.wijkCode a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <wyk.wijkNaam a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <gbo.puntGeometrie>
      <Point srsDimension="2" xmlns="http://www.opengis.net/gml">
       <pos srsDimension="2">2025 607025</pos>
      </Point>
     </gbo.puntGeometrie>
     <vlakGeometrie a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.soortWoonobject a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
     <gbo.brutoInhoud a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <gbo.oppervlakte>180</gbo.oppervlakte>
     <gbo.inwinningswijzeOppervlakte a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.laagsteBouwlaag a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.hoogsteBouwlaag a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.toegangBouwlaag a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.aantalKamers a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <vbo.ontsluitingVerdieping a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <aot.status>Verblijfsobject gevormd</aot.status>
     <gbo.statusVoortgangBouw a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     <aot.geconstateerd>N</aot.geconstateerd>
     <brondocument groepsnaam="BGR-gegevens" a:metagegeven="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <identificatie>64237</identificatie>
      <datum>20060331</datum>
     </brondocument>
     <a:tijdvakGeldigheid>
      <a:beginGeldigheid>20060331000000</a:beginGeldigheid>
      <a:eindGeldigheid a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     </a:tijdvakGeldigheid>
     <a:tijdstipRegistratie>20130204135440</a:tijdstipRegistratie>
     <a:extraElementen>
      <a:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</a:extraElement>
      <a:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</a:extraElement>
      <a:extraElement a:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     </a:extraElementen>
     <vbo.maaktDeelUitVan a:verwerkingssoort="T" a:entiteittype="VBOPND">
      <gerelateerde a:verwerkingssoort="I" a:entiteittype="PND">
       <identificatie>5600100000000623</identificatie>
       <authentiek a:metagegeven="true">J</authentiek>
      </gerelateerde>
      <brondocument groepsnaam="BGR-gegevens" a:metagegeven="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <identificatie a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <datum a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      </brondocument>
      <a:tijdvakGeldigheid>
       <a:beginGeldigheid a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
       <a:eindGeldigheid a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
      </a:tijdvakGeldigheid>
      <a:tijdstipRegistratie a:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
     </vbo.maaktDeelUitVan>
    </object>
   </vboLk01>
  </bgrCOG_Lk03>
 </s:Body>
</s:Envelope>

Ik heb het Groovy Script van deze regel even bekeken en het lijkt er op dat de xpath-expressie om de mutatiesoort op te zoeken niet klopt. Deze gaat er namelijk van uit dat het root-element een parameters-element bevat met daarin een mutatiesoort. Bij de BAG berichtencatalogus is dit echter niet het geval, omdat deze samengestelde berichten bevat. De mutatiesoort wordt voor ieder bericht apart aangegeven.

Kunnen jullie bevestigen dat dit inderdaad een fout in het script is en hier eventueel iets aan doen?

Groeten,

Rob van der Pol
Vicrea Solutions B.V.

Robert Melskens

Rob,

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Ik laat er naar kijken en het evt. oplossen.

Zodra ik iets meer weet zal ik dat hier melden.

Groet,

Robert Melskens
KING

Robert Melskens

In bovenstaand bericht ontbreken om de e.o.a. reden hier en daar wat dubbele quotes.
Het corrigeren van die fout zorgt er echter niet voor dat alle foutmeldingen verdwijnen.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat samengestelde berichten nog niet voor 100% worden ondersteund door het StUF Testplatform.

De provider werkt aan een nieuwe release waarin dit wel het geval is.

Robert Melskens

In versie 1.2.0 van het StUF Testplatform (releasedatum: 9 september 2013) worden samengestelde berichten ondersteund.

Discussie gesloten.