STV0000084 - Relatie element(STT) in zakLk met kerngegevens valideerd niet

9 reacties / 0 nieuw
Arjan Mazee
STV0000084 - Relatie element(STT) in zakLk met kerngegevens valideerd niet

Ik ben aan het testen (ad-hoc) met een zakLk02 bericht (mutatiesoort T), hierin heb ik relatie element (STT) opgenomen welke is gevuld met kerngegevens (verwerkingsoort T).

Na diverse testen blijf ik zitten met de volgende melding:

"STV0000084 Gerelateerde element met het entiteittype=STT heeft het ontbrekende kerngegeven of geen sleutelOntvangend attribuut"

In de testregels zie ik de functie StufUtil.hasKerngegevens() maar ik kan deze verder nergens inzien om te kijken waar deze functie precies op controleerd. 

Als de sleutelOntvangd is gevuld werkt het trouwens WEL goed.

Werkt de testregel (check op kerngegevens) wel goed? of zit er een fout in mijn testbericht? 

Testbericht:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZKN:zakLk02 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 file:///R:/_standaarden/Stuf/Stuf%20ZKN/ZKN%203.10/zkn0310_20111001_patch09/zkn0310/zkn0310.msg.xsd">

       <ZKN:stuurgegevens>

             <StUF:berichtcode>Lk02</StUF:berichtcode>

             <StUF:zender>

                    <StUF:applicatie>SXO</StUF:applicatie>

             </StUF:zender>

             <StUF:entiteittype>ZAK</StUF:entiteittype>

       </ZKN:stuurgegevens>

       <ZKN:parameters>

             <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>

       </ZKN:parameters>

       <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK" StUF:verwerkingssoort="T" StUF:sleutelOntvangend="">

             <ZKN:omschrijving>Zaak Toegevoegd via SOAPUI</ZKN:omschrijving>

             <ZKN:toelichting>Doel: testen toevoeging zaak-subjecten testen via Stuf ZKN 3.10 bevraging</ZKN:toelichting>

             <ZKN:startdatum>20120517</ZKN:startdatum>

             <ZKN:zaakniveau>1</ZKN:zaakniveau>

             <ZKN:isVan StUF:entiteittype="ZAKZKT" StUF:verwerkingssoort="T">

                    <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZKT" StUF:verwerkingssoort="T" StUF:sleutelOntvangend="EHZ123">

                           <ZKN:code>EHZ_WABO</ZKN:code>

                    </ZKN:gerelateerde>

                    <!--hierboven het externe zaaktype invullen-->

                    <StUF:extraElementen>

                           <StUF:extraElement naam="ZaakTypeCode">HZ_WABO</StUF:extraElement>

                    </StUF:extraElementen>

             </ZKN:isVan>

             <ZKN:heeft StUF:entiteittype="ZAKSTT" StUF:verwerkingssoort="T">               

                    <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="STT" StUF:verwerkingssoort="T" StUF:sleutelVerzendend="ABC">

                           <ZKN:zkt.code xsi:nil="false">abc</ZKN:zkt.code>

                           <ZKN:zkt.omschrijving xsi:nil="false">zkt.omschrijving</ZKN:zkt.omschrijving>

                           <ZKN:volgnummer xsi:nil="false">101</ZKN:volgnummer>

                           <ZKN:code xsi:nil="false">abc</ZKN:code>

                           <ZKN:omschrijving xsi:nil="false">omschrijving status</ZKN:omschrijving>

                           <ZKN:ingangsdatumObject xsi:nil="false">20120517</ZKN:ingangsdatumObject>

                    </ZKN:gerelateerde>

             </ZKN:heeft>

       </ZKN:object>

</ZKN:zakLk02>

MVG, 

Arjan

Robert Melskens

Arjan,

Om de functie 'StufUtil.hasKerngegevens()' te kunnen bekijken ga je naar het menu 'Bibliotheek - Bibliotheek functies' waar je vervolgens alle systeem scripts ophaalt. Als je vervolgens klikt op 'StufUtil' worden de gerelateerde functies getoond.

Zo ver ik kan zien ontbreekt het kerngegeven 'identificatie'.

Groet,

Robert

Arjan Mazee

Bedankt voor je antwoord, ik heb de hasKerngegevens() gevonden.

entitytype == 'STT'

zkt.omschrijving != null
volgnummer != null
omschrijving != null
ingangsdatumObject != null

Volgens deze check zou het bericht voldoen aan de eisen, alle kerngegevevens zijn aanwezig. Het veld identificatie staat hier niet tussen.

Ik krijg helaas nog steeds de melding:

"STV0000084 Gerelateerde element met het entiteittype=STT heeft het ontbrekende kerngegeven of geen sleutelOntvangend attribuut"

Robert Melskens

Arjan, het entiteittype is niet STT maar ZAK en daarvoor ontbreekt het door mij genoemde element.

Robert Melskens

Ik zie nu ook waar de verwarring door ontstaat. Ik denk dat er een foutje zit in de foutmelding.

Robert Melskens

Ik vermoed dat er toch een foutje in het script zit. Ik zal dit afstemmen met de beheerder van de STP.

Arjan Mazee

Volgens mij zit er een fout in de functie: hasKerngegevens()

Voor ingangsdatumObject wordt de namespace stuf gebruikt (Stuf:ingangsdatumObject != null) bij de overige eigenschappen staat ZKN:

Het element StUF:ingangsdatumObject is niet toegestaan onder heeft.gerelateerde.

Robert Melskens

Het probleem is aangemeld.

Robert Melskens

Het probleem is als het goed is op 20 februari j.l. opgelost.

Discussie gesloten.