tijdstipregistratie in relatie in oud voorkomen van een topfundamenteel

1 bericht / 0 nieuw
Han Welmer
tijdstipregistratie in relatie in oud voorkomen van een topfundamenteel

Als ik onderstaande bericht adhoc test, dan krijg ik een XSD schema validatie fout op regel 86: vbo.maaktDeelUitVan is not complete; tijdstipregistratie expected. Als ik de uitgecommentarieerde tijdstipregistratie in regel 89 activeer, dan krijg ik een STV0000096 foutmelding "Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3". Het lijkt mij dat hierbij een fout zit in de regel STV0000096, omdat de onderhavige tijdstipregistratie moet voldoen aan tabel 5.5 (regels voor het vullen van een relatie-entiteit) en niet aan tabel 5.3 (regels voor het vullen van een bericht). Terzijde, ik mis bij de foutmelding van de regel een verwijzing (regelnr en kolomnr dan wel xpath expressie) naar de plek in het bericht waar de fout optreedt.