'Titel' niet uniek bij maakZaakdocument

9 reacties / 0 nieuw
Alexander Schrijver
'Titel' niet uniek bij maakZaakdocument

Bij maakZaakdocument in het de testsuite van ZDS 1.2 wordt bij volgnummer 1 en 3 een EDC aangemaakt voor dezelfde zaak, met dezelfde titel. Dit betekent dat er in het DMS twee keer een bestand aangemaakt met dezelfde bestandsnaam (cmis:name) in dezelfde zaakfolder.

Dit lijkt mij niet de bedoeling, en Alfresco weigert dit ook te doen. Klopt het dat dit een fout is?

Frank Samwel

Beste Alexander,

Geen idee of dit goed of fout is. We hebben hier wel kennis van StUF, maar zeer beperkt van CMIS.

Aangezien je aangeeft dat Alfresco dit niet accepteert, zal ik het aanpassen in het scenario.

Deze correctie gaat mee in release 1.13.0

groeten, Frank

Michiel Verhoef

Ook vanuit een filesysteem geredeneerd kunnen er niet twee bestanden met dezelfde naam in dezelfde folder gemaakt worden. Terecht dat Alfresco dit weigert.

Het zou trouwens beter zijn om de bestandsnaam uit het attribuut inhoud@bestandsnaam (optioneel attribuut) te halen in plaats van af te leiden uit de titel en het formaat. Is dit attribuut gevuld in de testberichten? Dan zou daar van uit gegaan moeten worden. De titel van een document kan nl. wel eens veel langer zijn dan handig en toegestaan is voor een bestandsnaam. Bovendien kunnen er mogelijk tekens in voorkomen die niet toegestaan zijn in bestandsnamen.

 

 

Alexander Schrijver

Michiel, Ik weet niet of je opmerking bedoeld is als een verbetering van het ZDS. Maar in ZDS 1.2 staat dat we cmis:name moeten baseren op de titel van het EDC, en dat is wat wij aanhouden.

Michiel Verhoef

>dezelfde zaak, met dezelfde titel. Dit betekent dat er in het DMS twee keer een bestand aangemaakt met dezelfde bestandsnaam (cmis:name)

In je eerste post spreek je over de titel die in een bestandsnaam (cmis:name) komt te staan. Volgens de mapping van ZDS 1.2 is de bestandsnaam gemapped aan cmis:contentStreamFileName en de documenttitel (dus niet de bestandsnaam) is gemapped aan cmis:name.

Dus of de mapping klopt niet of jullie gebruiken documenttitel en bestandsnaam door elkaar. Zowel in StUF als CMIS zijn dit twee verschillende attributen.


 

Alexander Schrijver

Ah, ik heb je verkeerd begrepen, en m'n eerste post was onduidelijk, excuses. Wat ik bedoelde was dat in cmis, de cmis:name als een soort bestandsnaam wordt gezien door Alfresco.

Wij mappen titel in het EDC naar cmis:name en de bestandsnaam in het EDC naar cmis:contentStreamFileName, volgens de standaard.

Michiel Verhoef

Geeft niets, zoals Frank al aangaf hebben wij helaas nog te weinig kennis van CMIS dus het kan zijn dat er af en toe dingen niet handig gedaan zijn.

cmis:name moet dus ook uniek zijn? Dan zal ik dat opnemen in de standaard. Mocht iemand dat niet weten of er is anderszins een issue mee is het tenminste beschreven.

Bedankt voor de tip!

Εelcο Ηοtting

Is het daarmee opgelost? Volgens mij vraagt het ook om een handelswijze om iets wat niet verplicht uniek is (titel) reproduceerbaar om te zetten naar iets wat blijkbaar wel verplicht uniek is. Of begrijp ik dit probleem verkeerd?

Michiel Verhoef

Volgens mij klopt bovenstaande conclusie helemaal.