validatie fout STV0000047 bij updateZaak

3 reacties / 0 nieuw
Kris van Kooten
validatie fout STV0000047 bij updateZaak

Vanuit het Stuf TEST plaform wordt scenariotest 3 uitgevoerd. Volgnummer 11: updatezaak geeft een validatiefout. Dit verzoek wordt door het Stuf Test platform verstuurd aan ons zaken systeem. Dit lijkt derhalve een bug. Oorzaak: in het "oude" object wordt geen einddatum meegestuurd in het nieuwe "object" wel: 20130516 Hierdoor kunnen we niet verder testen.....

Kris van Kooten

Tevens validatie fout op: 2013041110255225 Fout: STV0000096 Pas ik de datum aan in 2013041110255225, dan wordt het bericht WEL ad-hoc gevalideerd.

Michael Elgersma

STV0000047: Het Object "oud" in het UpdateZaak bericht bevatte geen element "Einddatum" terwijl deze in het Object "nieuw" wordt voorzien van een waarde om zodoende de zaak te sluiten. In het geval van mutatiesoort W en verwerkingssoort W moeten beide objecten dezelfde elementen bevatten waarbij het element in het object "oud" in dit geval is voorzien van de attributen StUF:noValue="geenWaarde" en xsi:nil="true". Met deze aanpassing geeft STV0000047 geen fout tijdens uitvoering van het scenario. STV0000096: Deze regel geeft geen fout (rood kruis) maar een aandachtspunt (oranje uitroepteken). In de handleiding van het StUF Testplatform wordt een toelichting gegeven wat een aandachtspunt betekent. Voor het gemak heb ik deze hieronder gekopieerd: De testregel is op basis van het berichttype relevant maar: a. het StUF Testplatform kan niet met zekerheid zeggen of het bericht aan de regel voldoet of b. de regel is nog niet geïmplementeerd (er is alleen een beschrijving toegevoegd). In de omschrijving van de testregel staat: Let op: regel wel van toepassing maar nog niet geïmplementeerd. De reden van het aandachtspunt komt door de volgende passage uit de StUF Standaard: "Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten." Dit wordt niet gewijzigd in het StUF Testplatform.