Volgorde entiteiten: ligLk01 en staLk01 momenteel boven aoaLk01 (en ligStaLk01 eronder)

3 reacties / 0 nieuw
Kevin Cruijssen
Volgorde entiteiten: ligLk01 en staLk01 momenteel boven aoaLk01 (en ligStaLk01 eronder)

Als ik me niet vergis zit er een bug op het StUF-testplatform qua volgorde-validatie van de berichten. Bij uw omschrijving staat de volgende volgorde:

Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. 
Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; 

Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: 
- tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; 

Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: 
- gemLk01 
- wplLk01 
- oprLk01 
- pndLk01 
- aoaLk01 
- vboLk01 
- ligstaLk01 
- ogoLk01 
- otrLk01 

Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: 
- F (correcties) 
- T (toevoeging) 
- W (beëindiging) 
- W (overige wijzigingen). 

Deze volgorde hebben we ook gehandhaafd in onze code bij het creëren van de berichten, en lijkt inderdaad correct te valideren op uw StUF-testplatform.

Momenteel krijgen we daarentegen de volgende validatiemelding:

Lk01 messages have the wrong order in Lk03 message. Lk01 compared by root name. Incorrectly ordered Lk01 messages are 1, 2

In de bijlage is een test-bericht toegevoegd met de entiteiten aoaLk01 en staLk01. Hoewel berichten inderdaad correct gevalideerd worden voor aoaLk01 boven ligStaLk01, wordt het incorrect gevalideerd voor aoaLk01 boven staLk01 (of ligLk01). 

Als ik de staLk01 in het bijgeleverde bericht boven de aoaLk01 zet valideert het wel correct. Als ik me niet vergis is dit een bug, en hoort zowel staLk01 als ligLk01 op gelijke hoogte te staan als ligStaLk01 qua volgorde.

Mvg, K. Cruijssen

Frank Samwel

In de implementatie van de regel (en in de beschrijvende tekst in de regel) zijn de bericht typen ligLk01 en staLk01niet opgenomen. Dat is inderdaad niet correct en moeten we aanpassen in de regel.

We zullen dit in de eerstvolgende release inplannen om op te lossen.

Kevin Cruijssen

Hi Frank. Bedankt voor de snelle reactie, en bedankt voor het oppakken van deze bug.

Ik hoor het wel wanneer het is opgelost, en ik zal aan mijn collega's doorgeven dat ze deze validatiemelding voor deze berichten tijdelijk kunnen negeren, met een referentie naar dit topic.