Vragen m.b.t. testset LV-WOZ

2 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Vragen m.b.t. testset LV-WOZ

Valentijn Makkenze van Vicrea stelt de volgende vragen:

In de testset uitvoering zie ik alle Bv03's die het test platform terug stuurt als non scenario messages. Dit was eerder niet zo en ik vind het ook wel een beetje vreemd.
Het komt regelmatig voor dat we geen Bv of Fo bericht terug krijgen maar een 204 No Content. Dit geeft aan onze kant problemen want is het bericht nu wel of ontvangen? Nu blijven we het bericht steeds opnieuw sturen.
Andere fouten die we soms zien optreden zijn

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Fault xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <faultcode xmlns:a="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="">a:Client</faultcode>
  <faultstring xmlns="">OT10999</faultstring>
  <detail xmlns="">Wrong value of ValidationStatus: </detail> </Fault>


<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<Fault xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <faultcode xmlns:a="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns="">a:Client</faultcode>
  <faultstring xmlns="">OT00501</faultstring>
  <detail xmlns="">Active testset execution not found for party=00000000000000000000001.</detail>
</Fault>

Deze zou kunnen komen omdat een testset automatisch wordt afgesloten als deze vind dat alle berichten zijn ontvangen terwijl wij nog berichten aan het versturen zijn. (omdat aan onze kant geen Bv of Fo is ontvangen)

Robert Melskens

Met betrekking tot LV-WOZ geldt dat sinds versie 1.3.0 van het StUF Testplatform en dus vanaf 24 november 2014 deze omgeving niet gebruikt kan worden voor het uitvoeren van de lv-woz conformiteitstoets. Daarvoor is een andere omgeving opgezet. Zie http://lvwoz.stuftestplatform.nl:8280/stv/admin/ui/.

Wat gesteld wordt bij vraag 3 klopt. Op het moment dat er andere berichten worden verstuurd dan verwacht dan gaat het testscenario evengoed verder. Oftewel, bij elk bericht wat wordt ontvangen door het StUF Testplatform gaat het testscenario een stap verder totdat alle stappen zijn uitgevoerd.