15.12 "Reden verschil vastgestelde waarde en waarde" heeft verkeerde kardinaliteit

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
15.12 "Reden verschil vastgestelde waarde en waarde" heeft verkeerde kardinaliteit

Probleem
In de toelichting van het gegevenswoordenboek staat dat het mogelijk moet zijn meerdere waarden vast te leggen voor 15.12 "Reden verschil vastgestelde waarde en waarde" binnen Taxatie, maar de kardinaliteit is desondanks 0-1.
(met dank aan Han Welmer voor het melden van deze fout).

Oplossing
Maak de kardinaliteit van dit gegeven 0-5 in het gegevenswoordenboek en geef het element redenVerschilOZBWOZ in het complexType TAX de kardinaliteit 0-5. De waarde M in de enumeration voor codeVrijstellingOZB blijft nog gehandhaafd, omdat het verwijderen hiervan niet downwards compatible is. De waarde M zal verwijderd worden in de eerstkomende nieuwe versie van het sectormodel WOZ.