aanduidingEigenaarGebruiker "Beide" in LV bericht

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
aanduidingEigenaarGebruiker "Beide" in LV bericht

Er lijkt bij de berichten naar de LV WOZ geen rekening gehouden te zijn met de code "B" voor een eigenaar/gebruiker.

Voorbeeld situatie: De subject is zowel eigenaar als gebruiker, en dit is geregistreerd met code "B". Het subject verhuurt het pand, maar blijft eigenaar. Dit zou een MBG bericht moeten opleveren, maar hierin kan niet in slechts 1 bericht worden aangegeven dat de eigenaar nu niet meer gebruiker is, en wat de nieuwe gebruiker is.

Is het niet beter om de code "B" gewoon niet toe te staan in de LV?

Joris Wit

Ik zie in de catalogus woz-gegevens voor afnemers versie 1.6 bij de Definitie objecttype van Belang ook geen vermelding van "Beide" of "eigenaar-gebruiker". Betekent dit dat "beide" al niet meer is toegestaan voor de LV? Als dit zo is is het denk ik handig dit ook in het gegevenswoordenboek te vemelden.

Wat me ook opvalt in deze catalogus is het volgende: In de catalogus staat als "Unieke aanduiding objecttype" slechts "Gerelateerd WOZ-objectnummer" en "Aangewezen belanghebbende". Ontbreekt hier de "Aanduiding eigenaar/gebruiker" niet?

Annemiek Droogh

Uit de definitie van de domeinwaarde in de catalogus blijkt dat bij aanduiding eigenaar/gebruiker de waarde B gebruikt mag worden. Dit heeft gevolgen voor de voorbeeld mutatie, omdat dit niet alleen het bericht 'mutatie belanghebbende' is. Ook het 'mutatie belanghebbende eigenaar' bericht moet verstuurd worden.

Wat betreft je vraag over de unieke aanduiding heb je gelijk. De aanduiding eigenaar/gebruiker is weggevallen. Dit hebben we niet beoogd en we zullen dit herstellen.