Afwijkend gebruik van tijdstipRegistratie in MBE/MBG vs BSKMB

2 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Afwijkend gebruik van tijdstipRegistratie in MBE/MBG vs BSKMB

In de berichten MBE en MBG (bij zowel het wijzigen van de status van het belang als het wijzgigen van de eigenaar/gebruiker) is in de relatie WOZSUB het metagegeven tijdstipRegistratie optioneel opgenomen.

In het bericht BSKMB (bij het toevoegen van de medebelanghebbende) is dit echter een verplicht element.

Het is mij niet duidelijk of dit een bewust verschil is en wat daarvan dan de reden is.

Joris Wit

In BSKMB is tijdstipRegistratie verplicht omdat hier alleen verwerkingssoort "T" mogelijk is. In MBE/MBG is het echter ook mogelijk de relatie te wijzigen (verwerkingssoort "W"), en dan moet in de "oude" <object> de tijdstipRegistratie niet voorkomen, en in het "nieuwe" <object> moet deze wel voorkomen. Dit is niet in de schema's afgedwongen (waarschijnlijk omdat dit complexere schema's als gevolg zou hebben).