authentiek BAG-adres verplicht bij alle WOZ-objecten?

2 reacties / 0 nieuw
HW Bos
authentiek BAG-adres verplicht bij alle WOZ-objecten?

Praktijkvoorbeeld:   Percelen weiland die hobbymatig gebruikt worden moeten op grond van de wet WOZ gewaardeerd worden. Per combinatie eigenaar / gebruikers wordt een WOZ-object afgebakend. Dergelijke ongebouwde terreinen zijn niet te koppelen aan een adres. Er staat niet altijd een vbo in de omgeving en als er wel een vbo in de omgeving staat wil het niet zeggen dat er enige relatie is tussen de nummeraanduiding van dat VBO en het perceel terrein (WOZ-object). Dergelijke objecten hebben bij ons nu een locatieadres en dat wil ik eigenlijk ook zo laten. Deze adressen kan ik eventueel wel als 'proces- of plus' adres in de BAG en deze binnengemeentelijk verspreiden. Ik heb echter geen idee of dit gevolgen het voor het STUFWOZ-berichtenverkeer naar de afnemers (Belastingdienst, Waterschap, CBS). Kun u mij zeggen voor het berichtenverkeer een authentiek bagadres een vereiste is om een bericht te kunnen versturen? Volgens onze softwareleverancier is het verplicht om bij alle WOZ-objecten een authentiek BAG adres te hebben. Is dat correct

Annemiek Droogh

In uw vraag geeft u terecht een aantal voorbeelden waarbij u geen authentiek adres vanuit de BAG kunt overnemen.

In de WOZ gebruiken wij meer adressen dan enkel de authentieke adressen.

Over deze problematiek hebben wij de folder: ‘Afbakening en adressering’ opgesteld. Deze folder treft u op onze website (www.waarderingskamer.nl) aan.

Als aanvulling op de folder kan ik u aangeven dat bij het ontbreken van een openbare ruimtenaam (straatnaam) het ook mogelijk is om alleen de locatie-omschrijving te gebruiken.

In dat geval laat u de openbare ruimtenaam leeg. Het is niet toegestaan om in de openbare ruimtenaam een ‘verzonnen’ naam te gebruiken.

Het verdient volgens ons de voorkeur om wel een openbare ruimtenaam te gebruiken. Desnoods een openbare ruimtenaam die verder van het object ligt, maar wel de dichtstbijzijnde openbare ruimte is.