ComplexType VerantwoordelijkeGemeenteGrp geeft problemen in .Net

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
ComplexType VerantwoordelijkeGemeenteGrp geeft problemen in .Net

Probleem
In .Net blijkt het complexType VerantwoordelijkeGemeenteGrp problemen te geven, omdat dit als een restriction op GEM-basis is gedefinieerd. Het attribute StUF:entiteittype wordt abusievelijk toch verwacht binnen dit complexType. Een en ander is geconstateerd door Jan Kok van QDelft.

Oplossing
Definieer VerantwoordelijkeGemeenteGrp als op zich staand complexType met als elementen gemeentecode en gemeentenaam.
Deze wijziging is doorgevoerd in de patch van maart 2010 voor wozbg0310.xsd.