Deel stuurgegevens verplicht maken

2 reacties / 0 nieuw
Jan Kok
Deel stuurgegevens verplicht maken

Voor rapportage doeleinden binnen TIOX zou het erg handig zijn om de organisatie, applicatie, administratie en gebruiker verplicht te maken.

Jan Kok
(QDelft)

Ruud Kathmann

Ik kan mij de wens voorstellen. De gegevens zijn echter niet essentieel voor een goede verwerking van de berichten.

Ik denk dan ook dat het in de schema's afdwingen van het vullen van deze velden een "te zwaar" middel is. Ik denk wel dat het goed is om deze oproep om deze velden consequenter te benutten ook breder uit te dragen. Wij zullen daar ook in de Klankbordgroep berichtenverkeer WOZ aandacht voor vragen.

Ruud