Factor technische & functionele veroudering: geg.woordenboekdefinitie onjuist

2 reacties / 0 nieuw
Marcel Phaf
Factor technische & functionele veroudering: geg.woordenboekdefinitie onjuist

In het gegevenswoordenboek staat als definitie bij Factor technische veroudering en Factor functionele veroudering dat deze 4 posities zijn waarvan 3 decimalen. In de xsd's staat echter CorrectiefactorTot10Met4Decimalen (= 5 posities met 4 decimalen). In overleg met Jan Kok (QDelft) meld ik dit dus maar even.

Ruud Kathmann

Marcel,

Bedankt voor de melding. We hebben één en ander uitgezocht. Wat in het Gegevenswoordenboek staat (4 posities, 3 decimalen met als domeinnaam CorrectiefactorTot1) was de oorspronkelijke bedoeling. Tot begin 2010 stond in de xsd-schema's ook 4 posties, 3 decimalen, maar met de onjuiste typenaam CorrectiefactorTot10Met4Decimalen. Begin 2010 zijn de xsd-schema's aangepast naar 5 posities, 4 decimalen in overeenstemming met de typenaam, maar dus in afwijking van het Gegevenswoordenboek.

De xsd-schema's nu weer terugbrengen naar 4 posities, 3 decimalen geeft veel problemen. Het leidt namelijk ook tot andere afronding bij de berekening en dus tot andere WOZ-waarden. We zullen daarom als "bugfix" de xsd-schema's en het Gegevenswoordenboek zodanig aanpassen dat er geen gevolgen zijn voor de gegevensuitwisseling en de berekeningen.

De "bugfix" omvat:

In de xsd-schema's krijgen de genoemde attributen het type CorrectiefactorTot1Met4Decimalen. De definitie hiervan blijft conform de huidige schema's 5 posities met 4 decimalen. In de gegevensuitwisseling verandert dus niets.

Dezelfde wijziging wordt aangebracht in het Gegevenswoordenboek. Hier wordt dus ook een nieuwe domeindefinitie toegevoegd, zodat deze attributen ook in het Gegevenswoordenboek 5 posities, 4 decimalen krijgen.

Bedankt voor deze signalering.