foutmelding voor TODO's

2 reacties / 0 nieuw
Mark Paanakker
foutmelding voor TODO's

In het document Voorstel patches/nieuwe versie StUF-standaard tbv LV WOZ komen op een aantal plaatsen TODO's voor het opnemen van een foutmelding. In de vorige expertgroep overleg is er juist een foutcode voor dit soort foutmeldingen voorgedragen en volgens mij toen ook vastgesteld namelijk: StUF059 (Berichtbody is niet conform StUF standaard) (plek=client)

Maarten van den...

Deze TODO's moeten nog worden ingevuld, maar de tijd ontbrak om dit op deze korte termijn al te doen. Binnen de LV WOZ gaat het volgens mij primair om interne foutmeldingen en niet om fouten die via een bericht aan de bronhouder getoond moeten worden.