herTaxeer met formele historie

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
herTaxeer met formele historie

Op pagina 13 van de toelichting op de processchema's staat bij de operaties herTaxeer en herTaxeerBezwaar een parameter peiltijdstipFormeel. In een voetnoot staat dat dit is bedoelt om een taxatie te baseren op gegevens die nadien zijn gecorrigeerd. Ik kan me echter geen voorbeeld bedenken waarom een foute situatie die reeds is gecorrigeerd, toch nog zou moeten getaxeerd..?

Ik zou dus voorstellen de parameter peiltijdstipFormeel te verwijderen, of weet iemand een voorbeeld?

Ruud Kathmann

Joris,

Ik kan mij voorstellen dat wanneer de taxateur een object opnieuw moet taxeren, dat hij dan ook de mogelijkheid wil hebben om de oorspronkelijk getaxeerde waarde te kunnen reconstrueren. Bijvoorbeeld bij bezwaar geeft iemand aan dat de waarde van € 300.000 te hoog is. De taxateur rekent de getaxeerde waarde opnieuw uit en komt op € 320.000, omdat er kenmerken zijn aangepast. Het is voor de taxateur dan niet meer te achterhalen waar dit verschil vandaan komt en dat leidt tot miscommunicatie met de belanghebbende.

Ik denk dus dat het verstandig is om deze mogelijkheid om wel met peiltijdstipFormeel te kunnen werken te handhaven.