Is het mogelijk de berichten in StUF woz 03.10 ook voor geometrie te "enable-en"

1 bericht / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Is het mogelijk de berichten in StUF woz 03.10 ook voor geometrie te "enable-en"

In de berichten met de entiteiten WOZ (en WDO) komt ook geometrie voor. Om communicatie met geometrie ondersteunende systemen te vereenvoudigen, is het wenselijk wanneer deze berichten ook met WFS gecommuniceerd kunnen worden.

Is het mogelijk om dit op korte termijn als aanvulling op het huidige sectormodel te realiseren. Dit is een eerste stap in de richting van het volledig binnen NEN3610 kunnen uitwisselen van WOZ-geometrie en WOZ-gegevens.

Het enable-en van de geometrie is van belang voor de diverse berichttypen van:

  • swo
  • wdo
  • woz