ingangsdatumWaarde in BSK

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
ingangsdatumWaarde in BSK

In het type BSK-basis zijn de gegevens van WRD platgeslagen. Echter de ingangsdatumWaarde ontbreekt hierbij. Aangezien dit een kerngegeven van WRD is moet deze naar mijn mening ook worden opgenomen.

Maarten van den...

Bij het platslaan van gegevens is het niet per se noodzakelijk om alle kerngegevens van het platgeslagen object mee te nemen. Op het moment dat het op het niveau van de beschikking niet relevant is om te weten wat de ingangsdatum van de waarde is, dan zou je ervoor kunnen kiezen om de ingangsdatum waarde niet mee te nemen binnen BSK. Je kunt de ingangsdatumWaarde altijd achterhalen door de WRD-objecten voor het betreffende WOZ-object en waardepeildatum en toestandspeildatum te raadplegen en te zoeken naar het WRD-object waarbinnen de betreffende beschikking voorkomt. Het doorvoeren van deze wijziging in een patch is nogal ingrijpend en zou mijns inziens besproken dienen te worden in de Klankbordgroep en alleen gedaan moeten worden, als de huidige berichten leiden tot een niet-werkbare situatie.