maxOccurs 1 binnen synchronisatie actueel

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
maxOccurs 1 binnen synchronisatie actueel

In het document "Voorstel patches/nieuwe versie StUF-standaard tbv LV WOZ 3-9-2013" staat de volgende zin:

"Het is verplicht om in een synchronisatieActueel bericht binnen een synchronisatieHistorisch bericht ook alle relaties op te nemen die beëindigd zijn (eindRelatie gevuld), omdat anders deze relaties niet geïdentificeerd kunnen worden."

Hoe gaat dit werken met de ontleentAanduidingAan, heeftAlsAanduiding en heeftSluimerendObject relaties, die in het synchronisatiebericht actueel een maxOccurs 1 hebben?

Nu is ontleentAanduidingAan een speciaal geval, omdat deze geen historie heeft, dus misschien dat deze relatie op een andere manier moet worden gedaan dan de andere.

Ruud Kathmann

Deze bevinding klopt. Daarom is er een nieuwe set xsd-schema's gemaakt waarin de relaties binnen actueel wel "unbounded" zijn. Naar aanleiding van de vraag over de historie bij ontleentAandudingAan zijn de schema's nog eens nagekeken. De relatie ontleentAandudingAan moet wel historie hebben en dit is in de schema's nu overal mogelijk gemaakt. De relatie heeftAlsAanduiding heeft geen historie, omdat dezelfde relatie ook reeds onderdeel uitmaakt van de aanduidingWOZobject groep. De historie op deze relatie is daarom systematisch verwijderd.