Meeleveren gegevens andere basisregistraties aan LVWOZ

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Meeleveren gegevens andere basisregistraties aan LVWOZ

In het document "Ontwerpkeuzes LV WOZ" staat dat het verplicht is om gegevens uit andere basisregistraties mee te leveren. In paragraaf 2.3 (pagina 4) staat dat de LV alleen de actuele situatie bewaart, en dat het gemeentelijke WOZ-systeem ook niet verplicht is om historie op te laten bouwen voor gegevens uit andere basisregistraties.

Het volgende probleem ontstaat doordat in de kennisgevingberichten in de XSD's de verplichting geldt dat voor de BAG en SUB-wijzigingen zowel de oude als de nieuwe waarde moet worden geleverd. Dit is natuurlijk zo omdat dit in de StUF standaard staat. Omdat er echter eerder bepaald is dat je geen historie voor deze gegevens hoeft op te bouwen kan ik niet eenvoudig de "oude" situatie leveren. Is het nu noodzakelijk om alleen voor het kunnen leveren van de oude situatie een soort “Historie” te gaan bijhouden met daarin de situatie zoals die bij de LV WOZ bekend is?

Annemiek Droogh

Joris, Op het moment van de mutatie, moet je ook de kennisgeving doen. Dit is een was/wordt situatie. Daarna mag je de oude situatie weggooien. Je hoeft dus geen historie bij te houden. Eerst de kennisgeving maken en dan de situatie verwijderen.