Meerdere nieuwe beschikkingen in BSKMB

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Meerdere nieuwe beschikkingen in BSKMB

In het bericht BSKMB heeft het element isBeschiktVoor in het type WRD-lv-WOZ-BSKMB maxOccurs unbounded. Aangezien er ook maar 1 enkele medebelanghebbende kan worden toegevoegd in het voegMedeBelanghebbendeToeWOZ blok, denk ik dat er ook maar maximaal 1 isBeschiktVoor element in het bericht mag voorkomen.

Ruud Kathmann

Dat klopt inhoudelijk helemaal. Er is echter gekozen om het feit dat het er maximaal één mag zijn niet met schemavalidatie "af te dwingen". Het schema binnen BSKMB is nu maximaal vergelijkbaar gehouden met NBSK.

Joris Wit

Duidelijk, alhoewel ik het persoonlijk liever wel in het schema afgedwongen had gezien, aangezien er wel een apart type is gemaakt (WRD-lv-WOZ-NBSK-voegBeschikkingToe vs WRD-lv-WOZ-BSKMB).