NIEUW VELD (mast)hoogte voor windturbines

2 reacties / 0 nieuw
Jan Kok
NIEUW VELD (mast)hoogte voor windturbines

Sinds waardepeildatum 2011 wordt de masthoogte gebruikt in de berekening (GVW) van windturbines. De hoogte wordt nu opgeslagen in het veld ns_s:beschouwdDeelObject/ns_s:gerelateerde/ns_s:inhoud.

Mijn voorstel is om ook een veld hoogte op te nemen in het sectormodel.

Jan Kok
(QDelft)

Ruud Kathmann

Helaas zie ik tot nu toe weinig positieve of negatieve reacties. Ik kan mij de wens goed voorstellen, maar aan de andere kant moeten we ook voorkomen dat bij elke verandering van een taxatie-aanpak, de gegevenssset uitgebreid wordt.

Voor dit soort per methode vearnderende kengetallen is juist het attribuut "aantal stuks/eenheden" bedoeld, maar dat attribuut wordt bij windturbines ook al benut.

Gezien deze bijzondere situaties zullen we, tenzij er nog afwijzende reacties komen, dit veld als extra attribuut opnemen in de versie 3.12 per 1 oktober 2011.

Ruud