nnp/nps/vesLk01 ontbreekt in woz0312_msg_mutatie.xsd

5 reacties / 0 nieuw
Marcel Brons
nnp/nps/vesLk01 ontbreekt in woz0312_msg_mutatie.xsd

Voor het binnengemeentelijk synchroniseren van gegevens ontbreken in de XSD woz0312_msg_mutatie.xsd de kennisgevingen (Lk01/Lk02) voor subjecten (NNP, NPS en VES), waarin het Aanvullend SoFi-nummer is opgenomen.

Ruud Kathmann

Marcel, Wij hebben even gewacht met reageren, want we zijn benieuwd of ook anderen deze synchronisatieberichten missen. Wij weten namelijk niet voor welke synchronisatie je deze berichten zou gebruiken. Er is immers maar één registratie binnen de gemeente waarin subjecten mét aanvulling SoFinummer voorkomen en dat is de WOZ-registratie. In de subjectenregistratie binnen de gemeentelijke mid-office komen deze niet voor, want het RSGB kent de aanvulingSoFiNummer niet. Daarom hadden wij het idee dat er geen behoefte bestond aan deze synchronisatieberichten. Als jij (en anderen) daar anders over denken kunnen we deze extra synchronisatieberichten meenemen in de ontwikkeling van StUF woz 03.13.

Joris Wit

Ik heb ook behoefte aan deze berichten.

Joris Wit

Nog een extra opmerking; Ik zou het element aanvullingSoFiNummer ook willen opnemen in de gerelateerde in de woz, wrd en bsk berichten.

Annemiek Droogh

AanvullingSoFiNummer is alleen nog maar van belang voor de overgangsperiode waarin Stuf-WOZ bestanden worden gemaakt, dus zijn wij wel benieuwd voor welke uitwisseling in deze periode je de aanvullingSoFiNummer in woz, wrd en bsk berichten wilt gebruiken. Omdat (anders dan bij Stuf-WOZ bestanden) binnen het berichtenverkeer aanvullingSoFiNummer niet nodig is voor de koppeling aan het juiste subject.