Ontbreken historie op de relaties BZWBSK en BZWASL

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
Ontbreken historie op de relaties BZWBSK en BZWASL

Probleem
Wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen een biljet met daarop meerdere beschikkingen en meerdere aanslagregels, dan is het zeer wel mogelijk dat tijdens de behandeling van het bezwaar blijkt dat er onterecht bezwaar is gemaakt tegen bepaalde beschikkingen en regels. Het moet dan mogelijk zijn om zichtbaar te maken dat het bezwaar tegen die beschikkingen en regels is ingetrokken. De hiervoor benodigde materiële historie ontbreekt bij de relaties BZWASL en BZWBSK.

Oplossing
Definieer voor deze relaties materiële historie in het gegevenswoordenboek en pas de schema's aan.