Operation Fo03 heeft verschillende soapAction's in sectormodel WOZ

1 bericht / 0 nieuw
Maarten van den...
Operation Fo03 heeft verschillende soapAction's in sectormodel WOZ

Probleem
De soapAction voor StUF-foutberichten is in woz0310.gem.ontvangAsynchroonBericht.wsdl gedefinieerd als 'http://www.egem.nl/StUF/StUF0301/Fo01' en in woz0310.lv.ontvangAsynchroonBericht.wsdl als 'http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0310/Fo03' en daarmee verschillend.

Oplossing
Hanteer voor de berichten afkomstig uit stuf altijd de stuf-uri.