opmerking scenario 7, stap 5

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
opmerking scenario 7, stap 5

De wijziging van de heffingsmaatstaf OZB en de gebruikscode is de oorzaak van het nemen van een nieuwe/gewijzigde beschikking. In dit voorbeeld wordt deze wijziging alleen gecommuniceerd obv een MHEF. 

Vervolgens heeft stap 6 en 7 eigenlijk geen toegevoegde waarde meer. Immers uit stap 5 bleek al dat het een woning was en dus het tarief aangepast zou moeten worden.

Het scenario is meer praktijkgericht als we stap 5 en 6 samen pakken, een gewijzigde beschiking nemen en als gevolg daarvan een MHEF sturen. Stap 7 kan dan helemaal worden overgeslagen

Ruud Kathmann

Deze mutatie betreft alleen de heffingsmaatstaf OZB en niet de WOZ-waarde. Dat betekent dat er geen sprake is van een nieuwe WOZ-beschikking of een wijziging van de WOZ-beschikking.

Daarom is juist voor dit soort mutaties het MHEF bericht relevant.