Opmerkingen StUF-woz versie 03.12

3 reacties / 0 nieuw
Jan Kok
Opmerkingen StUF-woz versie 03.12

Van Ortec Finance hebben we (Q Delft) de volgende reactie gekregen op de wijzigingen in StUF-woz versie 03.12.

De definitie van het veld aanduidingBruikbaarheid zou volgens ons moeten zijn: string, pattern = [0-9]{2} i.p.v. nonNegativeInteger, totalDigits = 2, want code 00 is een string.
Verder kan het veld gebruikteEenheid I, O of A zijn, maar geen G (geen berekening). Dat lijkt ons ook wel handig.

Ruud Kathmann

De cijfercombinatie "00" is volgens ons niet ongeldig als nonNegativeInteger, maar heeft inderdaad exact dezelfde betekenis als "0". Ter voorkoming van verwarring zullen wij in de specificatie van de enumeratiewaarden de "cijfercombinatie "00" vervangen door "0". We laten de defintie dan gewoon als nonNegativeInteger staan. Deze aanpassing doen we zowel in de xsd-schema's als in het Gegevenswoordenboek. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de gegevensuitwisseling, terwijl een overstap naar een string dat wel zou hebben.

Het veld gebruikteEenheid is bedoeld om ervoor te zorgen dat het ontvangend systeem (bijvoorbeeld TIOX) weet met welke eenheid de berekening uitgevoerd moet worden. Wanneer men wil aangeven dat er geen berekening moet plaatsvinden gebeurt dat met het veld codeTaxatiemethodiek. Wanneer codeTaxatiemethodiek de waarde "G" (geen berekening) heeft, is het veld gebruikteEenheid niet relevant en kan leeg blijven. Maar ook wanneer in deze situatie bijvoorbeel de waarde "O" is toegekend, is dat niet relevant, want er wordt toch geen berekening uitgevoerd. Uitbreiding van de codelijst is dus niet nodig.

Ruud Kathmann

In overleg met Maarten van den Broek hebben we er toch voor gekozen om de enumeratiewaarde "00" in stand te laten. Hoewel dit ook mogelijk is met het type nonNegativeInteger, is ter voorkoming van verwarring het type veranderd in string.