Oppervlakte in MKEN bericht

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Oppervlakte in MKEN bericht

Het is momenteel mogelijk om in het MKEN bericht de grondoppervlakte te wijzigen. Ik zou echter denken dat er geen gebeurtenis denkbaar is waarbij de grondoppervlakte wijzigt zonder dat tevens iets in WOZKOZ wijzigt. Dus dan zou er toch al een MKOZ bericht nodig zijn.

Ik zou dus voorstellen de velden grondoppervlakte en meegetaxeerdeOppervlakteGebouwd uit MKEN te verwijderen. Misschien dat wozObjectGeometrie ook uit MKEN weg zou moeten, maar ik weet niet zo zeker onder welke omstandigheden die kan wijzigen.

Ruud Kathmann

Inderdaad is de eis dat grondoppervlakte en meegetaxeerde oppervlakte altijd consistent moet zijn met de toegekende oppervlakte en de meegetaxeerde oppervlakte in de KOZ-relaties. Theoretisch zou dus inderdaad een MKEN wijziging op deze attributen niet kunnen.

Het lijkt ons nu niet verstandig om de specificaties hierop aan te passen. We kunnen dan een tijd monitoren of er inderdaad geen MKEN mutaties komen op oppervlakte.

Geometrie zal wel afzonderlijk kunnen wijzigen, omdat de WOZKOZ relatie geen geometrie heeft. Dus de geometrie van een WOZ-object kan wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de geometrie van een kadastraal perceel) en dat kan dan als een MKEN bericht worden geleverd, want er verandert niet aan de relatie met KOZ of in de over het kadastraal perceel vastgelegde gegevens.