Postcode niet altijd verplicht

1 bericht / 0 nieuw
Annemiek Droogh
Postcode niet altijd verplicht

Binnen BAG is het gebruik van de postcode bij een nummeraanduiding niet verplicht. In het processenhandboek BAG staat hierover het volgende: Op het moment dat een verblijfsobject door TNT Post niet wordt aangemerkt als een postaal afgiftepunt zal aan dit object geen postcode worden toegekend. In dat geval bevat het gegeven postcode voor dit object geen waarde.

Alleen bij adressen waar een postcode is uitgegeven, dan moet de postcode gebruikt worden. Binnen WOZ is een postcode altijd verplicht bij een BAG adres. Ook bij WOZ kan het postcode alleen verplicht zijn als het door TNT Post is uitgegeven.

Voorstel: deze aanpassing meenemen in versie 03.12