Processchema Verwerk melding BAG vermeldt onjuiste berichten

2 reacties / 0 nieuw
Maarten van den...
Processchema Verwerk melding BAG vermeldt onjuiste berichten

Op de ingaande pijl in het blok 'Verwerk melding BAG in WOZ' staan met namespace bg een aantal berichten vermeld die geen onderdeel zijn het sectormodel bg0310, maar van een eventueel nog vast te stellen uitbreiding daarvan met BAG-gegevens.

Het lijkt goed om

bg:ligLk01, bg:ogoLk01, bg:otrLk01, bg:staLk01, bg:vboLk01 te vervangen door bg:tgoLk01

en om

bg:numLk01 en bg:aoLk01 te vervangen door bg:aoaLk01.

Ruud Kathmann

De genoemde niet bestaande bg berichten zijn verwijderd in patch 1 van de definitie van het Sectormodel WOZ.

Deze berichten waren opgenomen om aan te geven dat in de toekomst wellicht gemeenten/samenwerkingsverbanden ook de relatie tussen BAG en WOZ willen realiseren via de Landelijke Voorziening WOZ. Dan zijn wel berichten gericht op de entitieten LIG, NUM, STA en VBO van belang. Deze berichten uit de LV BAG naar afnemers zijn echter nog niet gespecificeerd en kunnen dus nog niet in het schema worden opgenomen.

In de toelichting op de processchema's is in hoofdstuk 7 een beschrijving opgenomen van de beperkingen van het realiseren van de koppeling BAG - WOZ via de LV BAG.