Scenario 1, stap 1 OWOZ

4 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 1, stap 1 OWOZ

In scenario 1, stap 1 OWOZ wordt einddatumWozobject niet aangeleverd. Het betreft hier een toevoeging van een WOZ-object, daarom verwachten wij dat de waarde als "geenWaarde" aangeleverd wordt.

Annemiek Droogh

De einddatumObject is bij het toevoegen optioneel. We leveren deze datum nergens aan, tenzij het om het beeindigen van het object gaat.

Thomas Janssen

Tabel 5.3 "Regels voor de opbouw van een bericht" uit het document "Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik" stelt dat bij het relevant worden van een object alle bekende elementen worden gevuld. Het OWOZ bericht maakt het object relevant en bevat een mutatiesoort 'T' en op WOZ:object een verwerkingssoort T. Van de einddatumObject is bekend dat deze geen waarde bevat, dus verwachten wij hier ook "geenWaarde". De vergelijking kan getrokken worden naar WOZ:datumEindSynchronisatie binnen WOZ:voegToeNPS. Dit element is ook optioneel, maar is wel in elk bericht meegenomen en zou volgens bovenstaande regel ook meegenomen moeten worden.

Annemiek Droogh

De einddatumObject alsnog toegevoegd in het voorbeeldbericht.