Scenario 2, stap 4 BSKMB

4 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 2, stap 4 BSKMB

In scenario 2, stap 4 BSKMB wordt een medebelanghebbende als belanghebbende toegevoegd. Het veld avr.aard is een optioneel element, echter wordt deze niet aangeleverd. Bij een toevoeging dienen alle bekende elementen aangeleverd te worden. Wij verwachten deze hier dan ook met de waarde "geenWaarde".

Annemiek Droogh

Aard van het recht is geen verplicht gegeven bij het opvoeren van een relatie als deze relatie niet de eigenaar is. Opvoeren nieuwe gebruiker in MBG wordt avr.aard niet gebruikt. Dit is vergelijkbaar met deze toevoeging in het BSKMB bericht.

Thomas Janssen

Dit is vergelijkbaar met mijn antwoord in het topic Scenario 1, stap 1 OWOZ. In tabel 5.5 "Regels voor het vullen van de attributen en elementen binnen een relatie-entiteit" wordt gesteld dat bij het opvoeren van een relatie voor zowel het toevoegen van een object als bij het wijzigen van een object alle gegevens aangeleverd dienen te worden. Het betreft hier een wijziging van het object (mutatiesoort W) en toevoeging van de belanghebbenderelatie (verwerkingssoort T) en dus verwachten wij hier dit veld aangeleverd te worden. Dat het alleen de waarde 'geenWaarde' voor niet-eigenaren mag bevatten staat buiten kijf. Mogelijk zou er in de toekomst nog voor gekozen kunnen worden om voor gebruikers en medebelanghebbenden dit veld niet meer op te nemen binnen de XSD's.

Annemiek Droogh

Je kan niet met zekerheid zeggen dat bij de gebruiker het aard van het recht geen waarde heeft. Het kan een bepaald recht hebben zonder dat de gebruiker als belanghebbende eigenaar is geregistreerd. Dus omdat soms de gebruiker een recht heeft en soms niet is niet met zekerheid te zeggen dat er geen waarde is en moet het hier weggelaten worden. Een voorbeeld als toelichting: de ouders geven het vruchtgebruik van de woning aan de kinderen en blijven er zelf in wonen.