Scenario 2, stap 9 MBG

2 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 2, stap 9 MBG

In scenario 2, stap 9 MBG wordt in de WORDT binnen WOZ:wijzigGebruikerWOZ aan WOZ:heeftBelanghebbende een verwerkingssoort 'T' toegekend, daar het in de WAS een 'E' betreft. In de WORDT dient het ook een 'E' te zijn.

Annemiek Droogh

In de WORDT de verwerkingssoort aangepast in E.