Scenario 3, stap 11-2 MKOZ

2 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 3, stap 11-2 MKOZ

In scenario 3, stap 11-2 MKOZ wordt in de WAS binnen WOZ:bevatKadastraleObjecten de elementen WOZ:toegekendeOppervlakte en WOZ:meegetaxeerdeOppervlakte aangeleverd. Het betreft hier echter een beëindiging van een relatie en dan worden alleen de kerngegevens aangeleverd. Deze elementen zijn geen kerngegevens en dienen dus niet aangeleverd te worden. Hetzelfde geldt voor scenario 3, stap 11-3 MKOZ.

Annemiek Droogh

Zoals aangegeven in de discussie:Scenario 4 stap 14: alleen kerngegevens bij beëindiging WOZKOZ-relatie verwacht hebben wij bij deze berichten ook de toegekendeOppervlakte en meegetaxeerdeOppervlakte verwijderd in scenario 3, 3a en 3b.