Scenario 3, stap 5 MBG

3 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 3, stap 5 MBG

In scenario 3 stap 2 wordt een bouwvergunning verleend om het kantoor te bouwen waar deze gebruiker zich in gaat vestigen en deze heeft als nummeraanduiding ook 0513200000009179, waarbij het verblijfsobject 0513010000009211 betreft. In stap 5 wordt een vestiging als huurder toegevoegd, waarbij deze vestiging als nieuw wordt opgevoerd. De vestiging heeft als verblijfsadres nummeraanduiding 0513200000009179. Bij deze nummeraanduiding kan een verblijfsobject gevonden worden (opgevoerd in stap 2). Aangezien er een Verblijfsobject gevonden kan worden, dient in dat geval, naar ons idee, in het MBG-bericht binnen voegToeVES de tag object/isEen/gerelateerde/heeftAlsHoofdLocatie gevuld te worden. Echter, wanneer wij dit als bericht als zodanig aanleveren, wordt dit afgekeurd. In het document “catalogus basisregistratie woz versie 1.6.pdf” wordt bij vestiging/heeftAlsHoofdLocatie.identficatie het volgende omschreven: "De verblijfsobjectidentificatie van het verblijfsobject waar de persoon woonachtig is of gevestigd is (of standplaatsidentificatie van standplaats of ligplaatsidentificatie van ligplaats) en waarheen de WOZ-beschikking wordt gezonden. ... Indien deze aanduiding niet is gevuld, heeft de belanghebbende een buitenlands adres of postadres." Het betreft hier geen postadres of buitenlands adres, dus verwachten wij dat heeftAlsHoofdLocatie gevuld dient te zijn. Daarnaast is binnen het scenario geen gebruikers belanghebbende Het grote geld projectontwikkelaar meer. Wij verwachten dan ook een WOZ:wijzigStatusBelang van 0 naar 8 voor het gebruikersbelang van deze belanghebbende. Binnen WOZ:wijzigGebruikerWOZ wordt een belanghebbende relatie vervangen via verwerkingssoort 'R'. Hier wordt de relatie niet aangepast en beginGeldigheid gezet op de originele waarde 20100301 en eindGeldigheid op de mutatiedatum 20110217. Echter, doordat het hier een relatievervanging betreft en daarmee feitelijk in de WAS een beëindiging (ook mogelijk met verwerkingssoort 'E'), dient de eindRelatie op 20110217 gezet te worden en de geldigheid daarvan is per 20110217, daarmee beginGeldigheid op 20110217 te zetten met eindGeldigheid 'geenWaarde'. Daarbij dient dan ook een registratiedatum gevuld te worden om te registreren wanneer deze verandering is opgenomen in het systeem. In de WORDT binnen WOZ:wijzigGebruikerWOZ wordt een belanghebbende relatie toegevoegd, daar wordt echter niet het optionele element WOZ:avr.aard meegenomen, terwijl het wel een toevoeging betreft (ook modelleerbaar met 'T').

Annemiek Droogh

In de catalogus is het inderdaad strikt geformuleerd. heeftAlsHoofdlocatie toegevoegd in scenario 3, 3a en 3b. Bij MBE en MBG berichten bij scenario 3 en 7 ontbreekt ten onrechte het wijzigStatusBelang in het bericht. Dit hebben we toegevoegd. Wat betreft de opmerking: wijzigGebruikerWOZ, daar kom ik later op terug. Dit moet ik nog even uitzoeken. Voor de opmerking over avr.aard zie opmerking bij discussie over scenario 2 stap 4 BSKMB

Annemiek Droogh

Binnen wijzigGebruikerWOZ heb ik inderdaad de genoemde correcties verwerkt in scenario 3, 3a en 3b.