Scenario 5, stap 7 MBAG

2 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 5, stap 7 MBAG

In scenario 5, stap 7 MBAG wordt in de WAS op het WOZ:object niveau een beginGeldigheid van 20090324 gehanteerd, echter de gegevens die op dat niveau worden aangeleverd zijn echter al vanaf 20090101 geldig. Wij verwachten hier dan ook een beginGeldigheid van 20090101. Hetzelfde geldt voor stap 8 MBAG, waarbij in de WAS en de WORDT ook nog eens verschillende beginGeldigheden bij een I zijn opgevoerd. Tevens wordt er op het WOZ:object niveau een tijdstipRegistratie in de WORDT geplaatst. Er is echter geen verandering te constateren, verwerkingssoort is I. Wij verwachten hier dan ook geen tijdstipRegistratie.

Annemiek Droogh

In scenario 5 stap &MBAG en 8 MBAG de beginGeldigheid aangepast. Tevens in stap 7 MBAG de tijdstipRegistratie verwijderd.