Scenario 7, stap 3-1 MBE

2 reacties / 0 nieuw
Thomas Janssen
Scenario 7, stap 3-1 MBE

In scenario 7, stap 3-1 MBE wordt een wijziging op WOZ:heeftBelanghebbende doorgevoerd, waarbij in de WAS-situatie de gerelateerde van het nietNatuurlijkPersoon de oude adresgegevens aangeleverd worden. Wij verwachter hier echter de nieuwe adresgegevens zoals die in stap 2 zijn doorgevoerd, aangezien altijd de actuele gegevens worden aangeleverd. In de WORDT-situatie staan deze gegevens wel correct. Hetzelfde speelt zich af in stap 15-1 MBE en 15-2 MBG in de WAS-situatie.

Annemiek Droogh

Zowel in stap 3-1 MBE, 15- 1 MBE en 15-2 MBG de adresgegevens van Test International BV gecorrigeerd. Zowel in de WAS als in de WORDT situatie moet het Postbus adres gebruikt worden als correspondentie adres.