Scenario 7c stap 1_2 en 1_3 (OWOZ): Diverse meldingen

2 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Scenario 7c stap 1_2 en 1_3 (OWOZ): Diverse meldingen

Wij constateren de onderstaande verschillen tussen de twee OWOZ voorbeeldberichten en onze berichten in scenario 7c stap 1. Eerste OWOZ bericht (Stap 1_2): a- Binnen het toegevoegde NNP (WOZ:voegToeNNP) is datumEindSynchronisatie niet opgenomen. PRLG levert voor dit element de noValue geenWaarde. b- Het WOZ-object heeft als codeGebouwdOngebouwd de waarde “G” en als grondoppervlakte de noValue geenWaarde. PRLG levert voor dit laatste element de waarde 0. c- De meegetaxeerdeOppervlakteGebouwd binnen de WOZKOZ relatie heeft in het voorbeeldbericht de waarde 0. PRLG levert voor dit element de noValue geenWaarde (op basis van de waarde “G” van het element codeGebouwdOngebouwd). d- In de WOZSUB relaties heeft het gerelateerde subject de verwerkingssoort “I” maar is de straatnaam (geen kerngegeven) toch opgenomen. PRLG levert van het gerelateerde subject alleen de kerngegevens en dus niet de straatnaam. De meeste van deze constateringen gelden ook voor het tweede OWOZ bericht (Stap 1_3). In dit tweede OWOZ bericht constateren we ook nog het volgende: e- In de WOZSUb relatie heeft de gerelateerde vestiging een aanvullend SoFi nummer 0513007234 terwijl het SoFi nummer zelf ook (uniek) gevuld is (812343219). PRLG levert voor aanvullend SoFi nummer de noValue geenWaarde (op basis van de unieke waarde van het SoFi nummer). Naar onze mening moeten de betreffende voorbeeldberichten aangepast worden.

Annemiek Droogh

In deze discussie wordt gesproken over scenario 7c. Naar aanleiding van de laatste afspraken hebben wij echter scenario 7 aangepast. Ik heb alle meldingen dus uitgezocht in scenario 7 en wij zullen scenario 7 aanpassen indien nodig. Reactie per punt: a. voegToeNNP moet inderdaad datumEindSynchronisatie bevatten met noValue. Wij passen het voorbeeldbericht in scenario 7 hier op aan. b. In scenario 7 is de grondoppervlakte nul. c. In scenairo 7 is de meegetaxaeerdeOppervlakte in de WOZKOZ relatie noValue geenWaarde. d. Het voorbeeldbericht in scenario 7 passen wij hier op aan. e. De combinatie van SoFi nummer en aanvullend SoFi nummer is mogelijk en staat in de specificaties. Wij verwachten beide nummers in het bericht, zoals het nu ook in het voorbeeldbericht staat.