Status belang

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Status belang

In het gegevenswoordenboek staat in de wijzigingen t.o.v. StUF WOZ 03.11 dat het Attribuut 15.89 Status belang is verwijderd, maar dit attribuut staat nog steeds op pagina 225 en 684. Het is wel verwijderd van de pagina over WOZSUB. Het is weer wel aanwezig in de XSD schema's. Wat is nu de definitieve status van dit attribuut?

Joris Wit

Ik heb het antwoord al gevonden. In de catalogus woz-gegevens voor afnemers 1.6 staat dat het schrappen van dit attribuut ongedaan is gemaakt. Het zou mooi zijn als dit ook in het gegevenswoordenboek ongedaan word gemaakt.

Annemiek Droogh

Klopt, status belang was ten onrechte geschrapt. Het gegevenswoordenboek wordt aangepast en eind van deze maand gepubliceerd.