Status gevormd/niet actief

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Status gevormd/niet actief

In verschillende scenario's wordt gesproken (indirect/direct) over status woz-object gevormd/niet actief. Het is echter niet helemaal duidelijk onder welke omstandigheden/voorwaarden deze status wordt bereikt.

Graag meer duidelijkheid.

Ruud Kathmann

De status gevormd/niet actief is vooral van belang om een volledige koppleing tussen de WOZ (LV WOZ) en de BAG mogelijk te maken. In het gegevenswoordenboek hebben we dit als volgt toegelicht:

"In de gemeentelijke WOZ-administratie kan een WOZ-object al worden vastgelegd, terwijl dit nog niet actief is. Wanneer bijvoorbeeld een bouwvergunning wordt verleend voor een woning, terwijl op die locatie nu nog sprake is van een (vrijgesteld) weiland, kan het zinvol zijn het toekomstige WOZ-object, inclusief de relatie naar het te bouwen verblijfsobject en het inmiddels toegekende huisnummer vast in de WOZ-administratie op te nemen. Een dergelijk "toekomstig" WOZ-object krijgt de status "gevormd, niet actief". Ook een dergelijk "toekomstig" WOZ-object wordt aan de Landelijke Voorziening WOZ geleverd."