statusWozObject bij SWO

4 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
statusWozObject bij SWO

Het domein van statusWozObject is bij SWO gelijk aan WOZ. Het is denk ik zo dat een SWO nooit de waarde 0 "Actief" mag krijgen, omdat er geen beschikkingen voor worden verzonden. Moet dit worden afgedwongen met een restrictie, of met een "fixed" waarde 1 in het bericht OSWO?

Hieraan gerelateerd:
In de conversietabellen Stuf-TAX staat "De statusWOZObject van een object dat via Stuf-TAX wordt geleverd is dus altijd 0.". Ook hier kan denk ik een uitzondering gemaakt worden voor sluimerende objecten.

Ruud Kathmann

Joris,

Sluimerende WOZ-objecten krijgen gewoon de status actief. Actief wil namelijk niet zeggen dat er een beschikking genomen behoeft te worden. Alle reguliere sluimerende WOZ-objecten zullen deze status hebben.

Een voorbeeld van een bijzondere situatie dat een sluimerend WOZ-object wel de status "gevormd, niet object" heeft, is waanneer bijvoorbeeld een bouwverguning wordt verleend voor een appartementencomplex. De nieuwe BAG-objecten kunnen dan worden gekoppeld aan nieuwe WOZ-objecten (met de status gevormd, niet actief) en omdat het een appartementencomplex betreft moet er ook een sluimerend WOZ-object komen (met de status gevormd, niet actief).

Die status is nodig omdat op dit moment het bestaande WOZ-object (bijvoorbeeld een terrein) nog gewoon "actief" is.

Joris Wit

Is was op de gedachte gekomen dat de status "Actief" betekende dat er een beschikking moet worden genomen door de eerste twee zinnen bij Gebruik in het gegevenswoordenboek (pagina 217).

Wat ik me nu wel afvraag, kan de status nu ook wijzigen tussen Niet actief en Actief? Als dat zo is moet dit attibuut misschien in het WASWO bericht worden opgenomen, net zoals in WAWOZ.

Ruud Kathmann

Inderdaad zijn die eerste twee zinnen mogelijk verwarrend. We zullen die uit het Gegevenswoordenboek halen.

Hoewel het niet vaak zal voorkomen, kan ook de statusWOZObject bij een SWO veranderen, dus zal inderdaad in het WASWO ook deze status opgenomen moeten worden.