Straatnaam NEN norm

3 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Straatnaam NEN norm

In het gegevenswoordenboek word bij attribuut 11.12 Straatnaam verwezen naar NEN2825. Dit is natuurlijk een typfout; dit moet NEN5825 zijn. Ook de Catalogus Basisregistratie WOZ kan hier verbeterd worden, het is in dat document niet af te leiden dat de 1991 versie van de NEN norm bedoelt word, en niet de 2002 versie.

Annemiek Droogh

In de eerstvolgende versie van het gegevenswoordenboek zullen wij inderdaad de juiste NEN norm (5825) opnemen. In de Catalogus Basisregistratie WOZ kunnen wij inderdaad de versie van NEN vermelden. Het is mij alleen niet duidelijk waaruit jij afleidt dat wij 1991 versie gebruiken en niet 2002 versie.

Joris Wit

Dat staat in het gegevenswoordenboek: "NEN2825 1e druk december 1991 bijlage A pagina 9 tot 11" Indien de 2002 versie gebruikt moet worden, zal deze verwijzing ook aangepast moeten worden.