StUF:entiteittype niet goed in WOZ vrije berichten

1 bericht / 0 nieuw
Ruud Kathmann
StUF:entiteittype niet goed in WOZ vrije berichten

De berichten die zijn gedefinieerd voor aanleveren van mutaties aan de LV WOZ (gebeurtenissen) blijken op één aspect niet te voldoen aan de eisen van StUF 03.01. Volgens 03.01 moet namelijk in elk deel van een vrij bericht met de StUF:functie "update" altijd ook de StUF entiteittype worden gespecificeerd. Dat is in de WOZ gebeurtenissen niet gedaan.

Om te zorgen dat de StUF woz gebeurtenissen voor aanleveringen aan de LV WOZ wel volledig voldoen aan StUF 03.01, zal op diverse plaatsen binnen alle 21 gebeurtenisberichten een StUF:entiteittype moeten worden toegevoegd.

De bedoeling is dat deze "bug" gefixed wordt in de xsd-schema's voor StUF woz 03.12 die per 1 januari 2013 worden gepubliceerd. Gelijktijdig zullen ook de referentieberichten voor de conformiteitstoets worden aangepast aan deze bug-fix.

Deze aanpassing van de schema's heeft ook gevolgen voor de software, zowel de verwerkingssoftware aan de kant van de LV WOZ, als de software voor de gemeentelijke applicaties zal door deze bugfix aangepast moeten worden. Overigens is geen sprake van functionele wijziging. Het gaat er alleen om dat op de bestemde plaatsen de StUF:entiteittype wordt opgenomen in het bericht.