Synchronisatiebericht wijziging WOZSUB

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Synchronisatiebericht wijziging WOZSUB

In het voorbeeldbericht Scenario_2_stap_9_MBE.xml word de eigenaar gewijzigd met achtereenvolgens een element <wijzigStatusBelang> en dan <wijzigEigenaarWOZ>. Deze hebben in het voorbeeldbericht hetzelfde tijdstipRegistratie. Dit gaat fout bij het opbouwen van het synchronisatiebericht WOZ, omdat een dubbele tijdstipRegistratie daar niet is toegestaan. Dus ook in het voorbeeldbericht moet er minstens een duizendste van een seconde tussen de twee wijzigingen zitten.

Ruud Kathmann

Bedankt voor de waarschuwing.

Maar in de berichten die aangeleverd worden door systemen bij het uitvoeren van de conformiteitstoets, zal toch steeds sprake zijn van de "systeemtijd" als timestamp. Dus in de gebeurtenissen zal al sprake zijn van tijdverschil tussen beide mutaties en dan gaat het wel goed bij het maken van de synchronisatieberichten.

We zullen de "referentieberichten" daarom niet aanpassen. Het tijdstip registratie zal immers altijd afwijken.

Het is wel een goed aandachtspunt voor alle bouwers van gemeentelijke systemen en we zullen er ook bij de "laatste handmatige" controle van de conformiteitstoets aandacht aan besteden.