Taxeren objecten in aanbouw met TIOX

1 bericht / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Taxeren objecten in aanbouw met TIOX

Om het mogelijk te maken om binnen TIOX ook objecten in aanbouw te kunnen taxeren moet het sectormodel WOZ uitgebreid worden met een percentage gereed op TAXWDO niveau.

Om het mogelijk te maken om stichtingskosten voor het WOZ-Datacenter automatisch via TIOX door te geven moeten de berichten naar TIOX uitgebreid worden met het element transactie.

Om de status van de meegeleverde transactiegegevens goed te kunnen specificeren moet de domeinverzameling van attibuut 65.05 Aanduiding bruikbaarheid marktgegeven worden uitgebreid met de volgende codes:

  • 71 Bouwsom zoals opgegeven in aanvraag bouwvergunning
  • 72 Geanalyseerde bouwkosten

Samengevat omvat deze RFC het verzoek:

  • in TAXWDO het element percentageGereed op te nemen;
  • in SimpleType AanduidingBruikbaarheid de enumaration uit te breiden met de waarde 71 en 72;
  • het element transactie toe te voegen in hertaxeerObjectVerzoekAsynchroon, hertaxeerObjectVerzoekSynchroon, taxeerObjectVerzoekAsynchroon en taxeerObjectVerzoekSynchroon.