Tussenvoegingen zijn niet meer toegestaan

3 reacties / 0 nieuw
Mark Paanakker
Tussenvoegingen zijn niet meer toegestaan

In het document Voorstel patches/nieuwe versie StUF-standaard tbv LV WOZ staat op pagina 5 bij punt 1 van de regels waaraan een historische correctiekennisgeving dient te voldoen: --- Deze regel impliceert ook dat het in de StUF-standaard beschreven tussenvoegen van een waarde niet langer is toegestaan. --- Vervolgens wordt in de uitleg over het afleiden van synchronisaties als oplossing voor de correctie op tf8 ( D corrigeren in J en K ) als kennisgeving J(tb3, tb4) → K((tb7, tb4); tr8). Dit is een tussenvoeging.... Mogen tussenvoegingen nu wel of niet?

Maarten van den...

Ik beschik op dit moment niet over het genoemde document, omdst ik werk vanaf mijn iPad. Indien noodzakelijk, dan kan ik het document wel inzien, maar hieronder toch alvast een reactie. De bedoeling was hier volgens mij een coorectie met gelijke tijdstipRegistratie als een eerdere correctie en in dat soort correcties mag inderdaad een waarde worden tussengevoegd.

Ruud Kathmann

Met de aanpassing van bijgevoegd document, is deze discussie ook afgerond.

Bijlage

AanvullingenStUFHistorieLVWOZv3 (2).pdf