VernietigBeschikkingWRD in UBB-bericht

1 bericht / 0 nieuw
Ruud Kathmann
VernietigBeschikkingWRD in UBB-bericht

Optioneel kan in een UBB bericht het onderdeel vernietigBeschikkingWRD worden opgenomen. Dit berichtonderdeel bevat echter geen andere kenmerken dan het in het UBB bericht al verplichte onderdeel uitspraakBezwaarBeroepWRD.

Daarom zal dit optionele deel vernietigBeschikkingWRD verwijderd (kunnen) worden uit het UBB bericht.