Vraag/antwoord vergelijking

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Vraag/antwoord vergelijking

Deze -antwoord typen bevatten elementen die niet in de -vraagScope zitten:

WOZ-inWRD-antwoord - ontleentAanduidingAan
WOZWDO-antwoord - StUF:tijdstipRegistratie
WOZ-lv-antwoord - heeftAlsAanduiding

Ruud Kathmann

We zullen deze (en mogelijk andere) inconsistenties tussen vraagscope en antwoordscope controleren en herstellen in de schema's per 1 januari 2013. Je mag ervan uitgaan dat het (ruimere) antwoord de bedoeling is en dat de vraagscope aangepast zal worden.