Wijzigen sluimerend object

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Wijzigen sluimerend object

Het valt me op dat er geen enkel LV bericht is waarmee ik kan doorgeven dat het betrokken sluimerend object is gewijzigd (dus de heeftSluimerendObject relatie). Wel is het mogelijk de relatie in onderzoek te plaatsen met het MEL bericht.

Is dit correct?

Ruud Kathmann

Zeer scherp gezien. Deze wijziging is inderdaad mogelijk en zal samenhangen met objectafbakening. Dus deze mogelijkheid tot wijziging van de WOZSWOrelatie nemen we daarom op in het WAWOZ bericht.