wozSh01 voor een relatie van het WOZ-object

3 reacties / 0 nieuw
Dorien Hanegraaf
wozSh01 voor een relatie van het WOZ-object

Bij een organisatie is applicatie A verantwoordelijk voor/eigenaar van slechts één bepaalde relatie van een WOZ-object. Voor de WOZ-entiteit zelf en de overige relaties is applicatie B verantwoordelijk.

Applicatie A wil een WOZSh01 bericht sturen naar applicatie B om die ene relatie te synchroniseren. Wat wordt verwacht in het WOZSh01 bericht ten aanzien van de gegevens waarvoor applicatie A niet verantwoordelijk voor is? Het gaat dan met name om de topfundamenteel, de WOZ-entiteit. De overige relaties kunnen weggelaten worden.

Voor zover ik de tweede alinea van paragraaf 5.4.4 uit ‘Stuf 03.01.pdf’ (laatste versie) lees, kan volstaan worden met de actuele kerngegevens van de WOZ-entiteit in zowel oudste als actueel. Applicatie B weet dan dat deze kennisgeving niet ter zake doet.

Klopt dit?

(Verwerkingssoort ‘I’ is niet toegestaan maar zou in dit geval wel duidelijk zijn.)

Ben Bakker

Ik denk dat wat je moet versturen sterk afhankelijk is van wat relatie A aan "kennis" met relatie B zou wil delen.

Als relatie B zou ik willen weten op basis waarvan relatie A een (relatie) mutatie heeft doorgevoerd. Ook al is relatie A niet verantwoordelijk voor de WOZ-object-gegevens. Relatie A maakt wel op basis van die gegevens een beslissing. Om dit duidelijk aan relatie B te communiceren zal je de, wellicht alle bij relatie A bekende of alle die er alleen toedoen, WOZ-object-gegevens mee moeten nemen in het WOZSh01 die golden op het moment van die mutatie. Het bericht wordt dan wel groter, maar het creëert wel meer duidelijkheid.

Als relatie B niet geïnteresseerd is in beweegredenen van relatie A kan het bericht kort blijven. Kerngegevens zouden dan wellicht voldoende kunnen zijn.

klopt dit?

Maarten van den...

De StUF-standaard specificeert in paragraaf 5.4: "Een synchronisatiebericht heeft als doel de gegevens van een object in een registratie te vervangen door de gegevens in het synchronisatiebericht.".

In paragraaf 5.4.2 staat: "De ontvanger dient in zijn systeem de historische, actuele en toekomstige gegevens van het object te vervangen door de gegevens in het synchronisatiebericht historisch voorzover ze geleverd worden" en "Dit eerste element <actueel> is ook bedoeld om het object aan de hand van actuele gegevens te identificeren.".

In paragraaf 5.4.2 wordt in het eerste punt 6 gespecificeerd: "De kennisgevingen binnen een synchronisatiebericht bevatten niet verplicht de kerngegevens, omdat er bij een synchronisatiebericht geen twijfel is over de identiteit van het object.".

Gegeven bovenstaande bovenstaande specificaties lijkt mij dat applicatie A een wozSh01 kan sturen met in het element <actueel> de kerngevens van het WOZ-object plus de actuele waarde van de relatie waarvoor A verantwoordelijk is. In <oudste> wordt het WOZ-object opgenomen zonder elementen voor attributen en met verwerkingssoort I en met de oudste waarde voor de relatie. In <wijziging> worden vervolgens ook steeds weer woz-entiteiten opgenomen met verwerkingssoort I en met als enige element het element voor de relatie waarvoor A verantwoordelijk is.

Het is denk ik wel goed om je te realiseren dat de primaire intentie van de StUF-standaard is om te faciliteren wat in het eerste citaat staat. De verdere uitwerking blijkt het mogelijk te maken om op subtiele wijze slechts een deel van een object te synchroniseren. Ik kan me daarom heel goed voorstellen dat voor de implementatie hiervan toch afstemming nodig is tussen zender en ontvanger, omdat zij een en ander niet op dezelfde wijze geïnterpreteerd hebben.